הערה 8 – הערה בבתי ספר ובבתי חולים יעסוק במבנה בית-הספר האנגליקני, על שני תפקודיו במהלך ההיסטוריה שלו: בית-חולים (בית-החולים של המיסיון ובית-החולים הדסה) ובית-ספר. האירוע הוא הזמנה להעיר אמנותית על שני מוסדות מרכזיים בחברה המודרנית בכלל, ובחברה הישראלית בפרט, מוסדות אשר דרכם מעבירה החברה ידע, ערכים ומסרים, המעצבים את אופיו של הפרט וחוזרים ומעצבים את החברה עצמה. זוהי הזמנה לבחון מהם הערכים שהחברה מעבירה דרך מוסדות אלו (לאומיים, דתיים, מוסריים...), מהו סדר העדיפויות שלה, מהן ההיררכיות שלה (מבחינה אתנית, לאומית...),מהם המיתוסים שלה ומהם אופני הענקת הידע והבריאות לקבוצות השונות שבחברה, או מניעתם מהן; מהו מקומו של בית-חולים במדינה במלחמה, מהם הביטויים האסתטיים של מוסדות אלה, ומהם הדימויים המייצגים אותם. הגישה לשני המוסדות האלו הנה, מחד, מזכויות היסוד של האדם, המאפשרים לולהתפתח ולהתקיים כשווה ביחס לבני החברה האחרים, ללא חשיבות לרקע הדתי, הפוליטי, או הכלכלי שלו; מאידך – אלו הם שניים מן המוסדות המרכזיים בהם מצליחה חברת המשמעת המודרנית לבטל זכויות אלו ולפתח מדיניות של פיקוח ומבחן הפרט במובנים של פוקו. באירוע יוצגו עבודות העוסקות בבתי-ספר ובתי-חולים, הנוגעות בהיבטים שהוזכרו. קיום האירוע במבנה השייך לקהילה הנוצרית, שאינה הגמונית בישראל, מזמין התבוננות בנושאים אלו גם במובנים רחבים ומופשטים יותר, תוך עיסוק במקומם של מוסדות אלו בחברה המודרנית.