no-org.net הוא אתר ירושלמי חדש, הנבנה כפלטפורמה לפרוייקטים ניסיוניים בתחום אמנות הרשת והאמנות הדיגיטלית, כמו גם להחלפת מידע עצמאי על אמנות עכשווית. האתר מארח גם ארכיון אקטיבי של "הערת שוליים" – כתב-עת עצמאי לאמנות עכשווית ושל אירועי "הערה" אירועים רב-תחומיים לאמנות עכשווית. אמנים ומתווכים תרבותיים מוזמנים ליטול חלק ב no-org.net דרך פרסום מאמרים, חיבורים, פרוייקטים אמנותיים או קישורים אליהם, הודעות על אירועים עצמאיים ואלטרנטיביים בתחום האמנות, כמו גם הערות, תגובות ורעיונות.
אנגלית היא אמנם שפת הממשק של האתר, אך היא לא בהכרח השפה הדומיננטית. עבודות, מאמרים וטקסטים בשפות אחרות מוזמנים להישלח לפרסום.
נא לשלוח את החומרים ל: webmaster@no-org.net

הפרוייקט הוא יוזמה של קבוצת Sala-Manca וMatvey.
no-org.net הוא פרוייקט עצמאי, שאינו עושה שימוש בתמיכה ממסדית או בחסויות מסחריות.