data/reference/art

מאגרי מידע, אנציקלופדיות, אינדקסים, מילונים ומפתחות חיפוש אינם רק דרך לסידור מידע אלא גם דרך לקביעת היררכיות. באמצעותם מועבר לא רק מידע אודות נושא או תחום מסוים אלא גם מסרים אידיאולוגים, פוליטיים ואסתטיים, המבטאים את הרקע ואת האינטרסים של מייצריהם. הנכון, ההכרחי, החשוב יותר והחשוב פחות שעל הקורא לרכוש, ללמוד ולהשקיע בו: כל אלה מסודרים לפי היררכיות הנקבעות על-ידי העורכים. אופני ההפצה של מאגרים אלו ויעדיהם, הבחירה בתכניהם, העיצוב, הם דרך מובהקת של שליטה בידע ועיצובו ושל קביעת דפוסי מחשבה.

ברשת ניתן מקום לא רק להפצתם של המאגרים המסורתיים, אלא מקום להעמדה בשאלה של סמכות המידע והידע, דרך פרקטיקות יחודיות לרשת: דסצנרטליזציה ושחרור המידע, ערעור בהיררכיות דרך אופנים חדשים לסידור המידע, פופולריזציה של חומרים קנוניים ושלא קנוניים כאחד, פיתוח של שאלות פורמליות ואסתטיות וכו'. 

התערוכה הנוכחית מורכבת מתשע עבודות המציגות סוגי התעסקות שונים בנושא והמהרהרות ומעררות אמנותית על משמעותם, תפקודם, ויעדם של מאגרי המידע ברשת.

עבודתה של תמר שורי (Tamar Schori), Oodlala (2004) – "החיים הסודיים של אובייקטים מפוזרים" מפתחת, בשיתוף הגולשים, מאגר מידע. העבודה מזמינה את הגולשים להעלות אובייקטים הקשורים לזיכרון האישי שלהם יחד עם סיפור האובייקט. ניתן גם לקשור את האובייקט לאובייקטים אחרים. כך הופך המשתמש לתורם לספריה פתוחה זו ולמקטלג שלה, שותף ליצירת מאגר של ידע (אחר) העוסק בזיכרון האישי.

BIGQUESTIONS של מיירון טרנר (Myron Turner) הוא ארכיון הבנוי מיותר מ1000 קטלוגים של ספריות הנמצאים ברשת, כשהעיקרון המארגן של המאגר הם מושגים שהוא מגדיר כשאלות מרכזיות בפילוסופיה, דת ומדע. המאגר שלו מזמין את הקורא לחפש מקורות ספרותיים כשהתוצאה תדריך תמיד לשילוב בין השאלה האישית של הגולש לבין "שאלות מרכזיות" לפי טרנר, כל שנוצר הקשר לשוני ותרבותי חדש לחיפוש מושגים. כך מוגדר החיפוש ומוגבל בגדרות הרלבנטי לפי טרנר. חיפוש המילה 'כלב', למשל, יביא לתוצאות הכוללות הן את המושג 'כלב' והן מושגים כגון 'גיהנום', 'רוע', 'אמונה' וכו'.

  /r-echos/ מאת ז'רום ריגו (Jerome Rigaud) הוא בלוג ומאגר הבנוי מקטעים וקישורים אודות פעולה של האקינג לאתרים ובלוגים נבחרים דרך תוכנת «feedonfeeds». תהליך ההאקינג, הלוקח השראה מן הפרוייקט EYEBEAM, מייצר קולאז' מציטטות מתוך אתרים ובלוגים אחרים, ובכך ארכיון שניתן להפעיל בו חיפוש לפי מושג, מילה, ותאריך. העבודה מציע סידור מחדש של המידע, מאגר הבנוי כולו מיצירות של אחרים, המציג קריאה אישית של המציאות ברשת.

אתרו של דורון גולן Doron Golan), computerfinearts collection), מציג מאגר עבודות אמנות-מחשב-יפה המקוטלג לפי שמותיהם של אמני רשת שבמאגר, עבודות שנקנו על-ידי גולן או נתנו אליו במתנה. לכל אמן תיקיית עבודות עם מספר יצירות. ספריה זו, הכרחית להיכרות עם אמנות הרשת, מציגה את קריאתו של דורון גולן, אחד מהאמנים והאספנים המרכזיים הפועלים ברשת.

סימון ביגס (Simon Biggs), בעבודתו "בבל", יוצר אלגוריה לסיפורו של בורחס "הספריה של בבל". העבודה עושה שימוש בשיטת הקטלוג Dewey Decimal System , המשמשת לקטלוג ספריות, שהיא מטפורה חזותית לטבעו האינסופי של המידע. שיטה זו הופכת כעת לשיטה של גלישה ברשת, כטקסונומיה לקודים של מיפוי אתרים.

DES FRAGS מאת ריינלד דרוהין (Reynald Drouhin) עושה דה-קונסטרוקציה של דימויים הנפוצים באינטרנט למטרות אחרות. האתר הוא בעצם מאגר של דימויים המסודרים לפי מושגי מפתח שונים. המאגר עובד כסוג של מילון, המתרגם את הדימוי הנשלח על ידי המשתמש לדימוי הבנוי מדימויים הקשורים למפתח שהמשתמש בחר. למשל – אם המשתמש מכניס תמונה של ירח ובחר במושג פרח, יקבל דרך הדואר האלקטרוני את התרגום של דימוי הירח בנוי מדימוי של פרחים.

Variations (2003) מאת דון סינקלר (Don Sinclair) היא מאגר מידע המציע – תוך תרגום של הכלים הטכניים של מבנה הואריאציות של הפוטושופ – דקונסטרוקציה פירוק אסתטי של נסיעה באופניים, מחקר על נסיעה, התבוננות במושג המקום דרך איסוף נתונים (מהירות, חום, רוח וכו') הקשורים לנסיעה באופניים.

"פרוייקט הפצצה" (The Bomb Project) מאת ג'וי גרנט (Joy Garnett) הוא מאגר מידע אקטיבי הבנוי מקישורים, דימויים, טקסטים, ארכיונים ואתרים ממסדיים, של אקטיביסטים, של מפעלים צבאיים, ותיעוד הקשור לנושא הלוחמה הגרעינית. המאגר מציג חתך דיאכרוני וסינכרוני של תולדות הפצצה, וחושף אותה לגולשים בכלל ולאמנים בפרט כחומר גלם לעבודת הקשורות בנושא.

עבודתו הקלאסית של ברד ברייס Brad Brace) The 12hr ISBN-JPEG Project), שהתחילה ב1994, היא אחת מהעבודות הראשונות המייצרות מאגר דימויים ברשת מתוך מטרה אמנותית, כשנקודת המוצא שלה היא התעסקות ביומיומי כשיח שכנגד לשיח ההגמוני.


במבט רפלקסיבי מעלה התערוכה הנוכחית של NO-ORG.NET שאלות גם על סמכותנו כאוצרים וכמייצרי ידע. בעקבות שאלות אלו החלטנו לוותר על סמכותנו האולטימטיבית בייצוג עבודות של אמנים אחרים בפרוייקטים המוצגים באתרנו. בחרנו, על-כן, להציג את כל העבודות שהגיעו בעקבות הקול-קורא לפרוייקטים השונים, הקודמים והנוכחי כאחד. חשוב עם זאת לציין, כי אין אנו מבטלים את קריאתנו כאוצרים, ואין אנו מורידים מאחריותנו על בחירותינו, ולכן ישנה במקביל גם תצוגה קיימת, המנסה לאגד פרוייקטים קרובים יותר לקונספט התערוכות ואשר הישגיהם האמנותיים הם, לפי תפישתנו, מרכזיים יותר.

נדמה לנו כי דרך פתיחת הארכיונים נוכל להאיר את הנושאים שנבחרו לתערוכות מזווית רחבה וכנה יותר, ולהצביע על הערך היחסי של בחירתנו כאוצרים. אנו מאמינים כי באופן זה תיפתח הבנה חדשה של תהליך הייצוג של אמנות ברשת, לפחות ביחס לפעילותנו אנו. פתיחת הארכיונים תאפשר לעיין בתהליך זה, להתייחס אליו, לבקר את בחירתנו כאוצרים, ולפתוח ערוץ חדש של דיאלוג בינינו לבין אמנים, מבקרים וגולשים [*].

[*]יש לציין גם כי פרוייקטים אשר נשלחו דרך הקול-קורא ואינם קשורים כלל בעיננו לקריאה הם מוכנסים בתיקייה "non-related".