הערת שוליים – כתב-עת עצמאי לאמנות עכשווית

הערת שוליים הוא כתב-עת לאמנות היוצא לאור מטעם קבוצת SALA-MANCA. מטרת כתב-העת היא להסיט לרגע את מבטו של היחיד מן המציאות התרבותית השלטת , אשר בעיני חברי המערכת אינה אלא ברובה תרבות שולית. משימתה של הערת שוליים היא להביא לחשיפה של יצירות אמנות שנוצרו הרחק מן הזרמים המרכזיים הקיימים.
הערת שוליים יוצא לאור באופן עצמאי ללא תמיכה ממסדית וללא פרסומות מתוך בחירה.

המטרה של אירועי הערה (אירועים רב תחומיים לאמנות עכשווית) והערת שוליים - כתב-עת עצמאי לאמנות עכשווית היא

להפגיש זרמים חדשים באמנות, אמנים וקהל תוך יצירת ערוצים אחרים מאלו אשר מציע הממסד האמנותי. התפתחותו של מפעל עצמאי זה בירושלים, היא הוכחה לצורך בפירוק המפה האמנותית הישראלית ובבנייתם של מרכזים חדשים אשר אינם תלויים במוסדות ובמרכזים

המסורתיים. בשני הפרויקטים הללו נתלו חלק למעלה מ-160 אמנים והוצגו ופורסמו בין כתב-העת לבין האירועים יותר מ-230 עבודות.

באירועי הערה נמצאה דרך לשיתוף פעולה בין האמנים, ובינם לבין מוסדות שונים בעיר, אשר פתחו את דלתותיהם לעשייה עצמאית

תוך דיאלוג וכבוד הדדי. כך נפתחו אפשרויות חדשות ואופני פעולה אחרים לעשייה האמנותית המקומית .