jasmine

installation

drugs exhibition

יסמין
האוביקט בו אני מטפלת נועד להראות את התקדמות המדע והטכנולוגיה בתחום התרופות , לאחר הטיפול הוא הופך לתופעת לואי של עצמו , מן התפתחות והתפשטות ממאירה של יופי מטריד.

Heara 10 - Comments on the Israeli Acropolis