ראיונות עצורים

סאונד אינסטליישן

מוזיאון אסירי המחתרות, מגרש הרוסים, ירושלים

עבודה משותפת עם אביעד אלברט