Direct Transmission from the Moon

  • durational works

21:30 - 23:00 Direct Transmission from the Moon | Yehudit Shlosberg-Yogev [to the work - Youtube] heb


מימוש בעלות על קרקע ירחית | שידור ישיר מהירח

בינואר 2005, קצת לפני שהתחתנו רכשנו באמצעות שגרירות הירח בישראל, 500 דונם בצד המואר של הירח (מסמך למטה). “”לא משנה מה יקרה״ לחש בעלי מתחת לחופה ״שתהיה לנו קרקע עלי אדמות””.
ימים של מגיפה עולמית דחפו אותנו לממש את הבעלות והנה אנחנו כאן, ערב ליל הסדר 2020, משפחה בהתבודדות על הירח.

משתתפים: איתן, יהודית, לבי, מיכאל ומרים יוגב.
את הצפייה מלווה במחשבות בשידור חי, תוך כדי צפייה ראשונה בוידאו – נעמי יואלי

צילום מבחוץ – איתמר מנדס פלור
צילום מבפנים – איה גבריאל
עריכה מרחוק – יהודית שלוסברג וקבוצת סלה-מנקה
פלטפורמה ושידור – אמיר בולצמן
תודה רבה לאליטוב בן פזי, מאיה רשף, משפחת יגל, נתן סקופ וקבוצת סלה מנקה

יהודית שלוסברג-יוגב