Artist Room. Show Room

  • durational works

20:00 - 23:00 Artist Room. Show Room | Pathos-Mathos Company [to the work - Zoom] heb


חדר אמנים. חדר לדוגמא

‘חדר אמנים. חדר לדוגמא’ הוא מרחב אינטרנטי פתוח, לכל המעוניין/ת, המזמין את הגולשים/ות – משתתפים/ות להצטרף, מתוך ביתם/ן, לסדר יום משותף. זהו פורמט חדש של ריטריט (retreat) המותאם לימי הקורונה.

בחדר אמנים מתקבצים/ות אמנים/ות, חוקרים/ות, אוהבי/ות אמנות וסקרנים/ות לחלוק מרחב וזמן. הם/ן מתרגלים/ות יחד, עובדים/ות בסטודיו, חושפים/ות עבודות, מקיימים/ות פורום, ומתפקדים/ות כקהילה ומקהלה – המצטברת בכל רגע לכדי יצירת אמנות – מרבד אודיו-ויזואלי של דמיון ושוני.

המשתתפים/ות יוזמנו להצטרף לביצוע סדרת פעולות (score), בהנחיית מנהל/ת החדר. ההנחיות יכוונו את המשתתפים באופן ויזואלי ומעשי אודות תוכן הפעולות בחדר ולוח הזמנים שלהן.

בחדר ולוח הזמנים שלהן).

קבוצת פאתוס מאתוס וחברים

קישור לעבודה